نام کامل شرکت: پارس آیلین مهر

نام تجاری شرکت: پامین

موضوع فعالیت: بسته بندی -  تخم مرغ مایع

مدیر عامل: رضا جعفری

آدرس دفتر: میدان شیخ بهایی، ساختمان اداری صدف، طبقه 13، واحد 136

تلفن: 88211099 -021

فکس: 88211102 -021

آدرس کارگاه: تبریز، کیلومتر 15 جاده تهران، شهرک صنعتی عالی نسب -

وبسایت: www.pamingroup.com

پست الکترونیک: