نام کامل شرکت: تعاونی مروارید

نام تجاری شرکت: مروارید

موضوع فعالیت: بسته بندی

مدیر عامل: سید مسعود موسوی

آدرس دفتر:

تلفن: 56390222 - 021

فکس: 56390225 – 021

آدرس کارگاه: شهریار، سعید آباد، بعد از پل بادامک، خیابان مروارید، مرغداری برادران موسوی

وب‌سایت:

پست الکترونیک: