سیدجواد ساداتی نژاد، رییس شورای مرکزی کمیته کشاورزی ستاد دولت مردمی آیت الله رئیسی، به تبیین دیدگاه های ایشان در صنعت کشاورزی پرداخت وزارت صمت در خصوص اجازه صادرات تخم مرغ تجدید نظر کند چرا قیمت تخم مرغ دوباره افزایش یافت؟ بازارگرمی تولید کنندگان یا بی خبری مسئولان؟ بنیان‌گذار شرکت تلاونگ در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد جدول حق عضویت سالانه اعضای انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه‌دار ایران سال 1400
تبیین دیدگاه های آیت الله رییسی در خصوص بخش کشاورزی
سیدجواد ساداتی نژاد، رییس شورای مرکزی کمیته کشاورزی ستاد دولت مردمی آیت الله رئیسی، به تبیین دیدگاه های ایشان در صنعت کشاورزی پرداخت
تجدید نظر وزارت صمت در خصوص صادارات تخم مرغ
وزارت صمت در خصوص اجازه صادرات تخم مرغ تجدید نظر کند
چرا قیمت تخم مرغ دوباره افزایش یافت؟
چرا قیمت تخم مرغ دوباره افزایش یافت؟ بازارگرمی تولید کنندگان یا بی خبری مسئولان؟
کاهش بهره‌وری تولید در مرغداری‌های کوچک
بنیان‌گذار شرکت تلاونگ در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
حق عضویت سالانه انجمن تخم مرغ شناسنامه‌دار
جدول حق عضویت سالانه اعضای انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه‌دار ایران سال 1400