تلاونگ زرده طلایی مروارید پروتانا
شقایق سرخه سار سیمرغ آباریس مهر آسای
تک رنگ  ایلانلو  چکاوک  چلچله
زردینه ناردانا آبیک طیور شاکا
همگام خرم پروتئین پامین ابر تجارت
زرین پر اگوان  تعاونی مرغ داران مرکز