نامه کانون سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار به رییس جمهور منتخب در خصوص مشکلات پیش روی تولیدکنندگان سخنی با تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی و دامپروری در گفتگو با حسن مهربانی یگانه، استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران تامین مواد اولیه، تنها راه بهبود وضعیت صنعت مرغداری است اگر تصمیم گیری مرغ و تخم مرغ را به مرغدار می‌دادیم، بهتر از این عمل می‌کرد.
نامه کانون سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار به رییس جمهور منتخب
نامه کانون سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار به رییس جمهور منتخب در خصوص مشکلات پیش روی تولیدکنندگان
سخنی با تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی و دامپروری - دکتر رامین سلامتی، رئیس نظام دامپزشکی استان تهران
سخنی با تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی و دامپروری
خام فروشی نهاده های دامی و هدررفت عظیم منابع
در گفتگو با حسن مهربانی یگانه، استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران
تنها راه بهبود وضعیت صنعت طیور، تامین مواد اولیه است
تامین مواد اولیه، تنها راه بهبود وضعیت صنعت مرغداری است
احمد امیرآبادی نماینده محترم مردم قم و رئیس ستاد اقشار آیت الله رئیسی از گرانی مرغ و تخم مرغ می‌گوید.
اگر تصمیم گیری مرغ و تخم مرغ را به مرغدار می‌دادیم، بهتر از این عمل می‌کرد.